خدمات مالی و حقوقی در قبرس اروپایی ( جنوبی )

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اطلاعات حقوقی درباره خرید ملک در قبرس اروپایی جنوبی

قوانین مهم قبرس درباره خرید ملک در قبرس اروپایی جنوبی توسط افراد خارجی در این کشور

    مالکیت در قبرس اروپایی ( جنوبی )

 قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول, فروش ملک در قبرس اروپایی, فروش ملک در قبرس جنوبی, فروش ملک در قبرس لارناکا, فروش ملک در قبرس لیماسول, شرکت ساختمانی در قبرس, شرکت ساختمانی در قبرس جنوبی, شرکت ساختمانی در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس, طراحی خانه در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس جنوبی, طراحی ویلا در قبرس, طراحی ویلا در قبرس اروپایی, طراحی ویلا در قبرس جنوبی, زندگی در قبرس اروپایی, زندگی در قبرس جنوبی, شرایط مسکن در قبرس اروپایی, شرایط مسکن در قبرس جنوبی, قیمت مسکن در قبرس اروپایی, قیمت مسکن در قبرس جنوبی, قیمت خانه در قبرس اروپایی, قیمت خانه در قبرس جنوبی, قیمت ویلا در قبرس اروپایی, قیمت ویلا در قبرس جنوبی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس اروپایی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس جنوبی

با توجه به قانون مالکیت اموال غیر منقول 109 cap (خارجیان) هیچ فرد خارجی قادر به تملک ملک بدون اخذ اجازه از شورای وزیران نیست. این اخذ اجازه چه در مورد خرید ملک و چه در مورد اجاره آن به مدت بیش از 33 سال الزامی می باشد. معمولا پس از ارائه تقاضا نامه ی کتبی این اجازه به افراد خارجی واجد شرایط برای گرفتن خانه یا قطعه زمین به منظور ساخت خانه ای که بیشتر از 2donum (واحد اندازه گیری زمین در قبرس که معادل 1.338 متر مربع است) نباشد، داده می شود.

اجازه مذکور معمولا برای استفاده شخصی صادر گشته و برای مصارف تجاری و یا اجاره ای معتبر نیست. مورد تجاری پایه و اساس کاملا متفاوتی داشته و شرایط تقاضای آن نیز فرق می کند.

    انتقال ملک در قبرس اروپایی ( جنوبی )

به محض کسب اجازه از مقامات مسئول و پس از ثبت ملک به اسم فرد خارجی دیگر هیچ گونه محدودیتی برای فروش یا انتقال ملک مذکور از طریق وصیت نامه وجود ندارد. بعلاوه وارث قانونی  ملک نیز ملزم به اخذ هیچ گونه مجوزی برای انتقال ملک به اسم خود نیست.

    قرارداد فروش و اجاره در قبرس اروپایی ( جنوبی )

طبق قوانین کشور قبرس قراردادهای حقوقی باید به حالت مکتوب باشند و همچنین بهتر است این قراردادها در طی 2 ماه پس از عقد آن به دفتر اراضی منطقه مربوطه تحویل داده شود تا حق خریدار در صورت نقض قرارداد حفظ گردد. قراردادهای اجاره بیش از 15 سال را می توان ثبت نمود و ثبت قرار داد مذکور باید ظرف مدت 3 ماه از امضای اجاره نامه انجام پذیرد.

انتقال سند هنگامی که اجازه شورای وزیران کسب گردیده و بانک قبرس نیز رسید پول  را تائید نمود امکان پذیر است.به محض انتقال ملک و ثبت شدن آن به نام خریدار ، هزینه انتقال ملک باید به دفتر ثبت اراضی پرداخت گردد. این هزینه بر مبنای ارزش خرید ملک در زمان فروش محاسبه گشته و از ماه دسامبر سا ل 2011 به شرح زیر می باشد:

    ارزش ملک تا

85.430.07 یورو                                         3%

85.430.08یورو تا 170.860.14 یورو                5%

170.860.15 یورو و بالاتر                              8%

وجود مهر مالیاتی در زمان عقد قرارداد نیز الزامی است. نرخ این مهر بر مبنای 2.56 یورو در هر 1708.60 یورو تا 170860.14 یورو بوده و پس از آن بر مبنای 3.42 یورو در هر 1708.60 یورو می باشد.

قرارداد خرید باید ظرف 30 روز از زمان امضای آن مهر بخورد وگرنه مشمول جریمه خواهد شد. مالیات سالیانه ی مالکیت املاک غیر منقول که توسط دولت گرفته می شود تقریبا 102.52 یورو تا 205.03 یورو به طور سالیانه می باشد که براساس ارزش ملک در نظر گرفته می شود. همچنین مالیات ملک به طور سالیانه به سازمان شهرداری نیز پرداخت می گردد که حدود 17.34 یورو تا 26.51 در هر سال می باشد.

همچنین ممکن است سازمانهای دیگری نیز مالیات حق فاضلاب از 17.34 یورو تا 34.68 یورو (براساس ارزش ملک) از صاحب ملک بگیرند.

اگر خریدار تصمیم به فروش ملک در زمان آینده داشت،قوانین قبرس شرایطی را مهیا می کند تاکل مبلغ پرداخت شده برای ملک مورد نظر در زمان فروش به کشور مربوطه انتقال پیدا کند. این مبلغ معادل مبلغ خرید و هرگونه سود به دست آمده از آن می باشد.

    سوبسید مالیات بر ارزش افزوده در قبرس اروپایی ( جنوبی )

از مارچ 2012 مالیات بر ارزش افزوده  تمام قراردادهای ساختمان در قبرس 17% می باشد. به مقداری از این مالیات برای افرادی که برای اولین بار خانه ای را خریده یا ملکی را می سازند سوبسید تعلق می گیرد.این قانون شامل افرادی می گردد که اجازه ساخت ملک خود را پس از اول مه می سال 2004 دریافت کرده اند.(ورود قبرس به اتحادیه اروپا).

همه شهروندان قبرسی و اروپایی تا زمانی که ملک مورد نظر دائمی بوده و از 250 متر مربع تجاوز نکند مشمول قانون فوق می شوند.

متقاضیان می توانند به دفتر ما و یا وزارت دارایی مراجعه کرده و مدارک زیر راتحویل دهند:

1-یک نسخه کپی از کارت شناسایی

2-گواهی ازدواج(در صورت تاهل)

3-یک نسخه کپی از مجوز طرح یا مجوز ساخت

4- یک نسخه کپی از تقا ضا نامه مجوز طرح(در صورت وجود)

5-مدرکی در جهت تائید خرید انجام شده مانند قرارداد فروش،رسیدها ،وام بانکی و غیره

6-هرگونه مدرکی دال بر این که ملک دائمی می باشد مانند قبض برق،آب ،تلفن و غیره

7-مدرک امضاشده توسط مهندس آرشیتکت مبنی برتائید متراژ دقیق ملک مورد نظر

 قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول, فروش ملک در قبرس اروپایی, فروش ملک در قبرس جنوبی, فروش ملک در قبرس لارناکا, فروش ملک در قبرس لیماسول, شرکت ساختمانی در قبرس, شرکت ساختمانی در قبرس جنوبی, شرکت ساختمانی در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس, طراحی خانه در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس جنوبی, طراحی ویلا در قبرس, طراحی ویلا در قبرس اروپایی, طراحی ویلا در قبرس جنوبی, زندگی در قبرس اروپایی, زندگی در قبرس جنوبی, شرایط مسکن در قبرس اروپایی, شرایط مسکن در قبرس جنوبی, قیمت مسکن در قبرس اروپایی, قیمت مسکن در قبرس جنوبی, قیمت خانه در قبرس اروپایی, قیمت خانه در قبرس جنوبی, قیمت ویلا در قبرس اروپایی, قیمت ویلا در قبرس جنوبی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس اروپایی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس جنوبی    انتقال سند در قبرس اروپایی ( جنوبی )

به محض کسب اجازه برای انتقال سند  و تایید بانک مرکزی قبرس مبنی بر دریافت مبلغ مورد نظر انتقال سند امکان پذیر است.هزینه های انتقال سند توسط خریدار بر اساس قیمت فروش به نرخ روز  ملک قابل پرداخت می باشد.

مثال 1:

برای هزینه انتقال سند ملکی که به مبلغ 187.946 یورو خریداری شده، خریدار باید مبلغ 8.201 یورو به صورت زیر بپردازد:

 85.430یورو *3%=2.562 یورو

85.430 یورو *5% =4.271 یورو

17.086یورو *8%=1.367 یورو

187.946 یورو        8.201 یورو

مثال 2:

اگر ملک مورد نظر به نام 2 نفر (به عنوان مثال زن و شوهر) خریداری شده و سند آن منتقل شود، مبلغ خرید به دو قسمت تقسیم شده و باعث تقلیل یافتن هزینه های انتقال می گردد.

برای هزینه انتقال سند ملکی که به مبلغ 187.946 یورو خریداری شده باشد و سند به نام دو نفر منتقل گردد خریدار باید مبلغ 5.980 یورو به صورت زیر بپردازد:

 170.860 یورو *3% =5.126یورو(85.430 یورو برای هر خریدار)

17.860 یورو    *5% =854یورو (8.543 یورو برای هر خریدار)

187.946 یورو        5.580 یورو

    مهرمالیاتی در قبرس اروپایی ( جنوبی )

خریدار باید هزینه ای برای مهر مالیاتی به مبلغ 1.5% مبلغ خرید را نیز بپردازد.

مثال 3:

این هزینه برای قراردادی به مبلغ 187.946 یورو 280 یورو خواهد بود. قرارداد مذکور باید در طی 30 روز پس از امضای آن مهر بخورد. اگرچه عدم وجود این مهر روی سند آن را نامعتبر نمی سازد ولی باید مبلغ آن تا قبل از تحویل سند به سازمان ثبت املاک به منظور عملیات خاص پرداخت گردد.

به منظور عدم تعلق جریمه قرارداد فروش ممهور به مهر مالیاتی باید ظرف 30 روز پس از عقد قرارداد به سازمان ثبت املاک تحویل داده شود.

    نقل و انتقالات پول در قبرس اروپایی ( جنوبی )

در زمینه خرید ملک غیر منقول در قبرس ،تائیدیه بانک مرکزی جهت انتقال سند به افراد خارجی الزامی است. درصورت اثبات فرد متقاضی مبنی بر ورود هزینه خرید ملک ازخارج از قبرس به این کشور ،تائیدیه مذکور توسط بانک مرکزی به او داده خواهد شد. این نکته قابل ذکر می باشد که در صورت  عدم وجود این تائیدیه ارسال عواید حاصل از ملک منظور به خارج از این کشور مقدور نمی باشد. اگرچه در صورت فروش ملک ،اجازه خروج پول حاصل از آن به خارج از قبرس امکان پذیر است.

 قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول, فروش ملک در قبرس اروپایی, فروش ملک در قبرس جنوبی, فروش ملک در قبرس لارناکا, فروش ملک در قبرس لیماسول, شرکت ساختمانی در قبرس, شرکت ساختمانی در قبرس جنوبی, شرکت ساختمانی در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس, طراحی خانه در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس جنوبی, طراحی ویلا در قبرس, طراحی ویلا در قبرس اروپایی, طراحی ویلا در قبرس جنوبی, زندگی در قبرس اروپایی, زندگی در قبرس جنوبی, شرایط مسکن در قبرس اروپایی, شرایط مسکن در قبرس جنوبی, قیمت مسکن در قبرس اروپایی, قیمت مسکن در قبرس جنوبی, قیمت خانه در قبرس اروپایی, قیمت خانه در قبرس جنوبی, قیمت ویلا در قبرس اروپایی, قیمت ویلا در قبرس جنوبی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس اروپایی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس جنوبی

    مالیات سود سرمایه در قبرس اروپایی ( جنوبی )

از تاریخ 1 آگوست 1980 مالیات بر سود سرمایه بر اساس 20% از سود بالاتر از 17.117 یورو که از املاک غیر منقول حاصل می شود الزامی است.

    مالیات ملک در قبرس اروپایی ( جنوبی )

از تاریخ 1 ژانویه 1980 مالیات ملک برمبنای 40.3 یورو از هر 1000 یوروی ارزش ملک به صورت سالیانه باید پراخت گردد.171.174  یوروی اول از این قائده معاف می باشد.

    مالیات بر ارث در قبرس اروپایی ( جنوبی )

این نوع مالیات در قبرس منسوخ شده است.

    هزینه های متفرقه در قبرس اروپایی ( جنوبی )

هزینه آب و برق بر اساس مقدار مصرف شده حساب می گردد. هزینه فاضلاب  بر حسب منطقه و ملک متفاوت بوده و تقریبا از 85 یورو تا 171 یورو حساب شده و به صورت سالیانه  حساب می گردد.

در مجتمع های آپارتمانی  هزینه ای برای مخارج نگهداری فضاهای مشاع مانند آسانسورها ،راه پله،استخر عمومی،سیستم حرارت مرکزی و چراغ ها از صاحبین ملک دریافت می گردد.

هزینه شارژ مذکور بر اساس نوع ملک و امکانات آن فرق میکند و خریدار قبل از هر گونه توافقی با فروشنده باید از حدود تقریبی این هزینه مطلع گردد.

    مشاوره حقوقی در قبرس اروپایی ( جنوبی )

 بهتر است قبل از انجام هرگونه توافقی برای خرید ملک از مشاوره افراد حقوقی آگاه در این زمینه استفاده کرد.در موارد ویژه نیز نیاز به مشاوره با مهندس معمار ساختمان مذکور می باشد.

    هزینه های وام مسکن در قبرس اروپایی ( جنوبی )

این هزینه بر اساس 1% مقدار وام داده شده  به اضافه هزینه مهر مالیاتی است .

    مالیات سود سرمایه در قبرس اروپایی ( جنوبی )

این مالیات برحسب 20% سود حاصله از مالکیت اموال غیر منقول در کشور قبرس اخذ می گردد. مالیات مذکور از سود ملک مورد نظر پس از کسر قیمت فروش از قیمت خرید،هزینه های انتقال ،هزینه های ثبت اسناد (درصورت وجود)، هزینه های بانک و بهره های آن ،هزینه های نگهداری و هرگونه هزینه دیگری مربوط به ملک حساب می شود.

اگر برای اولین بار سود حاصله کمتر از 17.860.01باشد به آن مالیات تعلق نمی گیرد.

    هزینه های عمومی در قبرس اروپایی ( جنوبی )

این هزینه ها معمولا ماهیانه و یا 3 ماه یکبار،پیشاپیش، دریافت شده و بر حسب منطقه و نوع ملک متفاوت می باشد. هزینه های مذکور در قبال نظافت و نگهداری فضاهای عمومی ، استخر ،برق معابر، مدیریت و نگهداری دریافت می گردد.

    مالیات بر ارث در این کشور اخذ نمی گردد.

 ورود وسایل شخصی ،وسایل خانگی ومبلمان توسط مهاجرین به این کشور مشروط براستفاده شخصی و استفاده از آن  درمدت زمان معقول (تقریبا یکسال) از مالیات معاف می باشد. همچنین در صورت داشتن تنها یک اتومبیل به آن مالیات تعلق نمی گیرد. زوج های باز نشسته از این معافیت در صورت داشتن 2 اتومبیل نیز بهره مند می شوند.

بازنشستگان مستمری بگیر از مالیات بر درآمد ماهیانه معاف هستند و ممکن است  مبلغ جزئی 5% یا  حتی کمتر از آن را براساس در آمد خود به عنوان مالیات  پرداخت می نمایند. بعلاوه قبرس با چندین کشور اروپایی قرار دادی در جهت محدود نمودن مالیات ها بسته  اند که بر اساس آن افراد مقیم قبرس تنها در یک کشور مالیات می پردازند.

    اقامت موقت در قبرس اروپایی جنوبی

به عنوان یک قانون کلی افراد خارجی و خانواده های آنان تا زمانی که در آمد آنها از خارج از کشور بوده و برای گذران زندگی تا زمانی که در قبرس هستند کافی باشد می توانند اقامت داشته باشند.

هرچقدر فرد مورد نظر دارایی بیشتری داشته باشد راحت تر می تواند در این کشور به صورت موقت زندگی نماید.

این نکته قابل ذکر است که فرد دارای اقامت موقت تا زمانی که دارای اقامت دائم نگردد قادر به کار کردن در این کشور نمی باشد.

    شرایط مورد نظر

مدرکی دال بر داشتن در آمد در خارج از کشور قبرس ، این درآمد نباید کمتر از 20.000 یورو به صورت سالیانه بوده و همچنین فرد مورد نظر باید قادر به پرداخت هزینه اجاره ملک یا دارای سرمایه کافی برای خرید آن باشند. ممکن است برای خانواده های بزرگ (بیش از 3 فرزند) مدارک تائیدیه مالی بیشتری مورد نیاز باشد.

طبق قوانین این کشور در صورت خرید ملک درقبرس باید مدارکی دال بر استفاده از سرمایه خارجی در انجام معامله مذکور وجود داشته باشد. این نکته قابل ذکر است که خرید ملک پروسه اخذ اقامت موقت در این کشور را ساده تر می سازد.

قبل از ورود به این کشور باید تقاضانامه فرد مذکور به اداره مهاجرت این کشور تحویل داده شود. یک نسخه کپی تائید شده از پاسپورت ها به همراه 3 قطعه عکس از هرکدام اعضای خانواده و همچنین گواهی  وضعیت بانکی فردی که خانواده را از نظر مالی حمایت می کند نیز مورد نیاز می باشد.

اظهار نامه بانکی مبنی بر توان مالی فرد متقاضی همراه با قرارداد کاری با یک شرکت خارجی که در بر دارنده درآمد صاحب شغل باشد نیز بسیار مهم می باشد.

همچنین ممکن است در انتهای کار با تک تک افراد خانواده توسط مقامات اداره مهاجرت نیز مصاحبه شود.

شرکت رکسانا پارس آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت مسکن و ویلا در قبرس اروپایی و سرمایه گذاری در قبرس جنوبی ( اروپایی ) اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی یا اروپایی اجاره خودرو در قبرس جنوبی یا اروپایی و خدمات مالی و حقوقی قبرس جنوبی یا اروپایی به شما دوستان عزیز می باشد.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول

قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول, فروش ملک در قبرس اروپایی, فروش ملک در قبرس جنوبی, فروش ملک در قبرس لارناکا, فروش ملک در قبرس لیماسول, شرکت ساختمانی در قبرس, شرکت ساختمانی در قبرس جنوبی, شرکت ساختمانی در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس, طراحی خانه در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس جنوبی, طراحی ویلا در قبرس, طراحی ویلا در قبرس اروپایی, طراحی ویلا در قبرس جنوبی, زندگی در قبرس اروپایی, زندگی در قبرس جنوبی, شرایط مسکن در قبرس اروپایی, شرایط مسکن در قبرس جنوبی, قیمت مسکن در قبرس اروپایی, قیمت مسکن در قبرس جنوبی, قیمت خانه در قبرس اروپایی, قیمت خانه در قبرس جنوبی, قیمت ویلا در قبرس اروپایی, قیمت ویلا در قبرس جنوبی, اجاره و رنت خودرو در قبرس اروپایی, اجاره و رنت خودرو در قبرس جنوبی, قیمت اجاره و رنت خودرو در قبرس جنوبی, قیمت اجاره و رنت خودرو در قبرس اروپایی, شرایط اجاره و رنت خودرو در قبرس جنوبی, شرایط اجاره و رنت خودرو در قبرس اروپایی, مدارک مورد نیاز برای اجاره و رنت خودرو در قبرس جنوبی, مدارک مورد نیاز برای قیمت اجاره و رنت خودرو در قبرس اروپایی, قیمت اجاره و رنت ماشین در قبرس جنوبی, قیمت اجاره و رنت ماشین در قبرس اروپایی, شرایط اجاره و رنت ماشین در قبرس جنوبی, شرایط اجاره و رنت ماشین در قبرس اروپایی, مدارک مورد نیاز برای اجاره و رنت ماشین در قبرس جنوبی, مدارک مورد نیاز برای قیمت اجاره و رنت ماشین در قبرس اروپایی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس اروپایی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس جنوبی, شرایط اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی ( جنوبی ), مدارک مورد نیاز اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی ( جنوبی ), شرایط اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, مدارک مورد نیاز اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, شرایط اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, مدارک مورد نیاز اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, اخذ تابعیت قبرس اروپایی, مزایای اخذ تابعیت قبرس اروپایی, مزایای اخذ تابعیت قبرس اروپایی جنوبی, مزایای اخذ تابعیت قبرس اروپایی جنوبی Cyprus, پروژه Roxana Oroklini Hills, پروژه Roxana Plam Beach Villas, پروژه Roxana Kiti, پروژه Roxana Oroklini Residency 2, پروژه ROXANA PALM RESIDENCY 3, پروژه ROXANA ARADIPOU RESIDENCY 4, مزایای خرید ملک خانه اقامت در قبرس اروپایی جنوبی, Buying property in Larnaca, Commercial Apartments in Cyprus, Cyprus Properties, Cyprus property for sales, Top Property Dealers in Cyprus, Property for sale in Cyprus, property for sale in Larnaca, property in cyprus, Property Management in Cyprus, property management Larnaca, Cyprus property sale purchase, Rental Properties in Cyprus, Residential Apartments in Cyprus, Villas and Town Houses in Cyprus, Resale Properties in Cyprus, Cyprus Properties for rent

0
خرید و فروش خانه قبرس اروپایی اخذ اقامت دائم
0
طراحی ویلا در قبرس اروپایی خدمات مالی و حقوقی
0
خرید و فروش خانه ویلا در لیماسول قبرس جنوبی
0
خرید و فروش خانه ویلا در لارناکا قبرس اروپایی
0
اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی
0
اخذ شهروندی قبرس اروپایی جنوبی
logonewroxana3.png
ارتباط با ما
تلفن : 24811888 00357
واتساپ : 99659633 00357
همراه : 09121446507
ایمیل : info@roxanapars.com.cy
تهران - سعادت آباد، میدان کاج، پاساژ سروستان، طبقه دوم اداری، واحد 210
Our Location: Arch. Makariou 94, Demelza Court, Office 1-2

خرید ملک در قبرس اروپایی جنوبی

شرکت ساختمانی رکسانا پارس با 15 سال سابقه درخشان در امور طراحی ،ساخت مسکن و اخذ اقامت دائم با بهره گیری از وکلای مجرب اقدام به ارائه کلیه خدمات از قبیل سرمایه گذاری ،خرید خانه ملک ویلا آپارتمان مسکونی تجاری و اخذ اقامت دائم در قبرس اروپایی نموده است.

, , , , , , , , , , ,

Search